קישורים:

 

מחשבונים

 

- מחשבון מס רכישה

 

- מחשבון שומה עצמית - מס שבח

 

- מחשבון כדאיות לקיחת משכנתא

 

 

 

אתרים

 

- משרדי ממשלה

 

- משרד הפנים

 

- משרד האוצר

 

- בתי משפט

 

- לשכת עורכי הדין

 

- מס הכנסה

 

- טאבו - כתובות וטלפונים

 

- כתובת לשכת מיסוי מקרקעין

 

- אתר הרשות השופטת

 

- אתר משרד המשפטים

 

- מנהל מקרקעי ישראל

 

- פורטל המידע הממשלתי

 

- בדיקת חשבונות מוגבלים מאתר בנק ישראל

 

- רשם העמותות

 

 -איתור נכס לפי גוש חלקה / איתור נכס לפי כתובת

 

- הזמנת נסח טאבו

 

- בנק ישראל שערי מט"ח יציגים

 

- בדיקת מצב שומה ברשות המיסים

 

- דואר ישראל

 

 

 

חוקים

 

- חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973

 

- חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ח 1974

 

- חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970

 

- חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969

 

- חוק מכר (דירות), תשל"ג 1973

 

- חוק המשכון, תשכ"ז 1967

 

- חוק המתווכים במקרקעין, השתנ"ו 1996

 

- תקנות המתווכים במרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז 1997

 

- חוק חוזה הקבלנות, תשל"ד 1974