מה ההבדל בין צוואה לירושה?

 

חוק הירושה קובע כי כאשר אדם הולך לעולמו קיימת לו אפשרות לקבוע מי זכאי לרשת את נכסיו.

ישנם שני מצבים בדבר חלוקת נכסי המוריש:

 

מצב ראשון: כאשר ישנה צוואה - כאשר אדם מכין צוואה בטרם פטירתו, יוכל הוא לקבוע בצוואתו בדיוק מי יקבל מה מנכסיו, מהי החלוקה בן היורשים והכל בהתאם לאמור בצוואתו.

 

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי בכתב בה מגלה המצווה בה ברצונו לעשות ברכושו לאחר מותו, צוואה הנה הבעת רצון, משאלה שמביע אדם באשר למה שייעשה בענייניו לאחר מותו, ולאו דווקא לרכושו בלבד. ניתן להגדיר צוואה כדרך שהעמיד המחוקק בידי אדם להוריש מנכסיו לפי רצונו לאנשים שאינם יורשים על פי דין, או להוריש ליורשים על פי דין חלקים שונים מחלקם בהתאם לחוק.ישנן כמה סוגי צוואות:

1. צוואה שנכתבה בכתב יד

2. צוואה שנעשתה בפני עדים

3. צוואה שנעשתה בפני רשות4

. צוואה בעל פה

 

במצב זה לאחר פטירת המוריש יש לפעול ולעשות "צו קיום צוואה"ובעצם לממש את הצוואה ולקבוע כי היא תקפה כלפי כולי עלמא.

 

מצב שני: כאשר אין צוואה - כאשר אדם לא הכין צוואה בטרם פטירתו, יחולק עזבוני בן קרוביו- אשתו, ילדיו, נכדיו, הוריו ועוד בהתאם לחוק הירושה, וגם במצב זה יש לפנות לרשם הירושות ולעשות "צו ירושה".

הדין הנפוץ והבסיסי הוא כי מחצית מנכסיו של המוריש יועברו לאשתו של המוריש והמחצית השנייה תועבר לילדיו.

 

לדוגמא: במצב משפחה בת ארבעה נפשות (זוג נשוי ו-2 ילדים): בטרם אב המשפחה הלך לעולמו, חלוקת הזכויות בדירה אשר ברשותו: דהיינו 1/2 לבעל ו-1/2 לאישה.

לאחר פטירתו: את ה- 1/2 שלו נחלק באופן הבא – האישה תקבל 1/4 מהדירה, וכל ילד יקבל 1/8 מהדירה.

וכך לאישה יהי 3/4 מהדירה, ולכל ילד 1/8 מהדירה (כפול שני ילדים).