סוגי יורשים

 

"יורש על תנאי דוחה":

לפי סעיף 43 המצווה יוכל לצוואת ולקבוע בצוואתו כי אחד היורשים הינו יורש על תנאי, וכי יוכל לרשת  את חלקו המיועד רק בהתמלא תנאי מסוים או כאשר יגיע מועד מסוים שקבע המצווה.

במידה והתנאי תלוי במעשה של היורש על תנאי, אז האפשרות והברירה אם לקיים את התנאי או לא תלויה ביורש עצמו.

 

לדוגמא ישנן הוראות נפוצות כמו: רק כאשר יגיע היורש לגיל 18, או רק כאשר יתחתן וכדומה.

 

במידה ויורש על תנאי נפטר בטרם התקיים התנאי, אזי החלק שיועד לאותו יורש יחולק על פי הקבוע בחוק הירושה ליורשים על פי דין.

 

במידה ולא התקיים התנאי והמוריש כבר נפטר, מנהל העיזבון ינהל את חלק זה בירושה עד להתקיימות התנאי.

 

יורש על תנאי דוחה אינו יכול להסתלק מחלקו בעיזבון, שכן כל עוד לא התקיים התנאי החלק אינו נחשב שלו. בהתאם היורש על תנאי אינו יכול לעשות עסקה בחלקו העתידי, שכן כל עוד לא קויים התנאי הוא אינו נחשב כיורש והחלק לא שייך לו.

 

 

"יורש על תנאי מפסיק":

גם מדובר בתנאי הפוך, דהיינו במקרה ויתמלא תנאי מסוים תחדל הזכות של היורש לרשת את חלקו בירושה, כך למשל המצווה יוכל לקבוע בצוואתו כי אם היורש יגיש התנגדות תחדל זכאותו לקבל את חלקו בצוואה.

 

מאחר ומדובר ביורש על תנאי מפסיק, הרי שהיורש יכול לעשות בחלקו כל העולה על רוחו, כל עוד לא התקיים התנאי.

 

 

"יורש אחר יורש"

אדם בצוואתו יכול לקבוע הוראה אשר נקראת "יורש במקום יורש" זאת אומרת שפלוני יירש אותו, ובמידה ופלוני לדוגמה לא יהיה בחיים יירש אותו אלמוני.

 

הדוגמה הנפוצה הינה בן זוג הקובע בצוואתו כי לאחר מותו הוא מצווה את רכושו לבן הזוג שנותר בחיים, ובמידה ובן הזוג לא יהיה בחיים במועד פטירתו יירשו אותו ילדיו.

 

במקרה בו מת היורש הראשון - זכאי לרשת היורש השני וכן הלאה.

 

במקרה והיורש הראשון אינו יכול לרשת מכל סיבה למשל אם נמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת בן משפחה (בן זוג, ילד, אח של המוריש), יירש את המצווה היורש השני אשר נקבע בצוואתו.

 

במידה והיורש הראשון מסתלק מחלקו בעיזבון לטובת בן משפחה של המוריש (בן זוג, ילד, אח) אזי זכותם גוברת על היורש השני והם זכאים לחלקו של היורש הראשון בעיזבון מכח ההסתלקות לטובתם.