מדריך מס שבח

 

מהו מס שבח

באופן כללי קיימת על פי חוק חובה כל מוכר לשלם מס שבח על כל מכירת מקרקעין, אלא אם כן חלה איזושהי הקלה או פטור ממס שבח על המוכר.

 

הגדרה:

"שבח" הינו- הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. (חוק 6(ב) לחוק מיסוי מקרקעין)

יתרת שווי הרכישה מוגדרת כשווי הרכישה לאחר הוספת הסכומים המותרים בניכוי, כמו הוצאות השבחה, הוצאות שיפוץ, שכר טרחת עורכי דין הן ברכישת הממכר והן במכירתו, דמי תיווך ולאחר ניכוי הפחת. (סעיף 39 ו- 47 לחוק מיסוי מקרקעין).

 

המחוקק מצא צורך לפטור את מכירת דירת המגורים שכן היא לא נועדה לצורכי השקעה ורווח.

דירת מגורי המשפחה מהווה הנכס ההוני היקר ביותר שברשות האזרח, פרי עמל רב וחיסכון של המון שנים ולרוב נרכש באמצעות הלוואת משכנתא.

 

מאחר וחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) מורכב ומסורבל ביותר, מרבית הטעויות של עורכי דין הנתבעים על ידי לקוחותיהם נובעות מרשלנות בייעוץ משפטי בנושא זה, ועל כן מומלץ לפנות אלינובטרם חתימת הסכם למכירה או רכישה מאשר לפנות לאחר טעות עו"ד אשר אינו מתמחה בתחום תכנון המס לצורך קבלת תשובות מדויקות.

 

וכפי שסבתי הייתה אומרת: "אם תלך לרופא עיניים לצורך עקירה, ישנו סיכוי שהוא יצליח, אך סביר מאד שזה יכאב".

 

לכן, בטרם הנכם מתכוונים לחתום על חוזה או אפילו זיכרון דברים, נא פנו למשרד המתמחה במקרקעין, ספרו על מצבכם האישי מבחינת "היסטורית העסקאות שביצעתם בשנים האחרונות" ונוכל ל"אבחן" את המסלול הטוב ביותר עבורכם.

 

רצוי לבחון את הנושא מוקדם מהחתימה שלא תאלצו לבצע החלפת פטורים ו/או תיקון טעויות לאחר מכן.

 

סוגי הפטורים:

  • פטור ממס שבח - דירה יחידה בבעלות מעל 18 חודשים (הפטור הנפוץ).

  • פטור ממס שבח לנותן דירת מגורים ללא תמורה לקרוב משפחה, עסקת מתנה.

  • פטור ממס שבח למוכר דירת מגורים שקיבל בירושה.

  • פטור ממס שבח למוכר דירת מגורים שקיבל במסגרת הליך גירושין.

  • פטור ממס שבח למי שמוכר דירה שקיבל במתנה - בתקופת הצינון לפי הוראות החוק.

  • פטור ממס שבח למי שמוכר דירת מגורים שמחירה מושפע מזכויות בניה המעלות את שוויה.

  • פטור ממס שבח למי שמוכר שתי דירות קטנות על מנת לרכוש אחת גדולה.פטור ממס שבח למי שמוכר דירה שרכש מקבלן ומעוניין להחליפה לדירה אחרת בפרויקט.

  • החלפת מקרקעין

  • מכירה מנאמן לנהנה

  • העברת זכות במקרקעין אגב פירוק אג

 

היות וביום 01.01.2014 נכנס לתוקפו תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ובוטל פטור אשר אפשר מכירת דירת מגורים בכל 4 שנים מבלי לשלם מס שבח, ובעצם הרע את מצב מוכרי הדירות, ישנו פטור לינארי, אשר מאפשר למכור דירה, לשלם מס מופחת אף למי שבעת המכירה יש בבעלותו מעל דירה אחת.