מדריך מס רכישה

 

מכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן -מס רכישה); הרוכש זכות במקרקעין, חייב בתשלום מס רכישה לפי שיעור מסוים משווי הרכישה.

 

מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

גובה מס הרכישה ייקבע בהתאם למצבו האישי של כל רוכש ורוכש. ישנם מדרגות שונות לכל מקרה ולהלן נסקור את האפשרויות:

 

קרקע, עסק, מרפאה, משרד, חברה, חנות, מפעל, מלון וכדומה- אינם נחשבים דירות ועליהם ישולם מס רכישה בשיעור של 6% משווי הנכס.

 

סעיף 2(1) לחוק קובע:

דירה אשר נרכשת כחלק ממלאי של קבלן למשל תמוסה כעסק ושיעור המס הינו 6% משוויה.עקרון התא המשפחתי- לצורך חוק מס שבח, יכללו באותו תא משפחתי מוכר או רוכש (ובני זוגם) למעט אם הם חיים בנפרד דרך קבע וכן ילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנה - כאילו הם מוכר או רוכש אחד.

דהיינו לא ניתן לרשום דירה על שם קטין (פחות מגיל 18 ) לצורך תכנון מס רכישה מופחת שכן הוא נכנס באותה שומה של הוריו) וימוסה בהתאם למספר הנכסים הרשומים על שם הוריו.

 

מדרגות מס רכישה

כאשר לרוכש הדירה (אשר הוא תושב ישראל ומרכז חייו בישראל) אין דירה נוספת או כאשר הוא משתמש בהקלה אחרת, לדוגמא החוק מאפשר לשלם מס רכישה מופחת אף אם קיימת ברשותו דירה ובתנאי שהוא מתחייב בפני רשויות המס למכור את הדירה הקיימת ברשותו בתוך 24 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה (או בתוך 12 חודשים ממועד קבלת חזקת הדירה במידה ורכש את הדירה החדשה מקבלן).

 

מדרגות מעודכנות של מס רכישה - שעודכנו ביום 15.1.2015:

 

עד לסך של 1,517,210 ₪- ישולם מס רכישה בשיעור של 0% - דהיינו ישנו פטור מלא.

 

עבור סך שמ- 1,517,210 ₪ ועד לסך של 1,799,605 ישולם מס רכישה בסך השווה ל 3.5%.

 

כל סכום אשר הינו מעל 1,799,605 ₪ ועד לסך של 4,642,750 ש"ח ישולם מס רכישה השווה ל- 5%.

 

כל סכום אשר הינו מעל 4,642,750 ועד לסך של 15,475,835 ש"ח ישולם מס רכישה השווה ל- 8%.

 

כל סכום אשר הינו מעל 15,475,835 ש"ח ישולם מס רכישה השווה ל- 10%.

 

מס רכישה לדירת מגורים נוספת / דירת מגורים שאינה יחידה / תושב חוץ:

כאשר לרוכש דירה ישנה כבר דירה נוספת ואין הוא מתכוון למכור אותה ב 24 חודשים לאחר רכישת הדירה החדשה, יחולו עליו מדרגות מס רכישה של דירת מגורים שאינה יחידה / דירת מגורים נוספת:

 

עד לסך של 1,123,910 ₪ - ישולם מס רכישה בשיעור של 5% - דהיינו ישולם מס רכישה בסך השווה ל-56,196 ₪.

 

עבור סך של 1,123,910 ₪ ועד לסך של 3,371,710 ₪ ישולם מס רכישה בסך השווה ל 6%.

 

עבור סך של 3,371,710 ₪ ועד לסך של 4,642,750 ₪ ישולם מס רכישה בסך השווה ל 7%.

 

עבור סך של 4,642,750 ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ ישולם מס רכישה בסך השווה ל 8%.

 

על החלק העולה על 15,475,835 ₪ ישולם מס רכישה בסך השווה ל- 10%.

 

אולם אם ימכור הרוכש את דירתו הראשונה תוך ‎24 חודשים (או תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם במידה והדירה נרכשה מקבלן) ייהנה גם משיעור מס של מדרגה ראשונה כמו כל מי שרוכש דירה ראשונה.

 

דוגמאות:למשה כהן אין שום נכסים על שמו והוא רכש את דירתו- דירה יחידה בסך של – 1,600,000 ₪ מס הרכישה אשר יהיה על משה לשלם 2,898 ₪.

 

ליוסי לוי יש קרקע על שמו וכעת רוכש דירת מגורים בסך של 1,000,000 ₪, היות וליוסי אין דירה נוספת אלא קרקע, רשויות המס יתייחסו אליו כרוכש דירה יחידה, ולא יהיה עליו לשלם כלל מס רכישה (הוא נמצא מתחת תקרת המדרגה הראשונה).

 

לדני פרץ ישנה דירת מגורים אחת על שמו, הוא רוכש דירה נוספת בשווי 1,200,000 ₪, מס הרכישה שעל דני לשלם יהיה 60,761 ₪.

 

הסכומים מעודכנים נכון ליום 30.12.14 ומתעדכנים מדי שלושה חודשים - 16 בינואר , ‎16 באפריל , ‎16 ביולי וב - ‎16באוקטובר כל שנה), על פי שיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים, (מה שבעצם מפחית לנו את גובה התשלום) ניתן להתעדכן בסכומים באתרי רשויות המס.

 

ליחצו למעבר למחשבון מס רכישה.